Vanliga frågor kring, HV Batteri och Drive Unit

 

HV battery 3
EV-Repair-and-Convert-AB-Tesla-EMMC-MCU-Swissbit-upgrade 3
HV battery 4
HV battery 2
EV-Repair-and-Convert-AB-Tesla-EMMC-MCU-Swissbit-upgrade 5
HV battery 6
IMG-20230112-WA0012
IMG-20230112-WA0015
IMG-20230112-WA0013
IMG-20230112-WA0014

Vanliga frågor omHV Batteri


 


Vad är ett HV Batteri?

Ett HV-batteri, även känt som högvoltsbatteri, är en central komponent i en elbil och är placerat under chassit. Batteriet består av flera moduler, där varje modul i sin tur är uppbyggd av flera hundra celler med olika dimensioner och kapacitet. På liknande sätt som bränsletanken i en konventionell bil, begränsar HV-batteriet det maximala avståndet som fordonet kan köra.


HV-batteriet fungerar bäst vid rumstemperatur och i en torr miljö. Vid höga temperaturer, såsom under våren och sommaren, använder batteriet sin egen energi för att bibehålla en önskad temperatur. Detta uppnås genom att fordonet använder luftkonditioneringen och cirkulerar kylvätskan i systemet. Å andra sidan krävs extra uppvärmning (PTC-värmare) under vintern för att hålla en behaglig temperatur. HV-batteriet arbetar kontinuerligt för att bibehålla den önskade temperaturen och förbrukar därför mer energi vid temperaturvariationer.

 


Är ett HV batteri reparationsbar?  

De flesta fel i ett HV-batteri kan repareras. Denna text är inte en guide för hur reparation bör utföras; alla reparationer av HV-batterier bör utföras av korrekt utbildade personer. En HV-batterireparation innefattar både mekaniskt och mjukvaruarbete.

.


 

Kommer min bil att köra snabbare och/eller längre?

Din elbil kommer inte att bli snabbare. Däremot kan dess räckvidd förlängas. En längre räckvidd kan uppnås genom att lägga till fler moduler eller genom att reparera och byta ut till nyare moduler. Det är dock viktigt att notera att "nya moduler" inte är en lättillgänglig resurs, eftersom de flesta moduler på marknaden är renoverade. Dessutom måste det finnas utrymme för att installera fler moduler.


Vi fokuserar på att reparera de delar som är defekta, genom att rengöra och se till att inga ytterligare moduler eller delar fallerar i förebyggande syfte. Vi öppnar inte upp HV-batteriet mer än nödvändigt. Om kunden önskar en mer djupgående undersökning av HV-batteriet utöver det ursprungliga felet när batteriet ändå är demonterat, kan vi givetvis diskutera detta. En separat offert tillkommer i sådana fall.

 

 

Hört talas om umbrella valves, vad är detta?

Umbrella valves är en typ av ventiler som används i HV-batterier för att släppa ut fukt och vätska för att hålla batteriet rent och torrt. Dessa ventiler kan dock bli igensatta och istället dra in fukt. Om du ofta kör i en miljö där det är dammigt och smutsigt, som på grusvägar, rekommenderar vi att du kommer in till oss en gång per år för rengöring/byte av ventiler. På detta sätt arbetar vi förebyggande för att undvika problem med HV-batteriet.


 

Vid reparation - Vad gör ni, hur ser processen ut, garantier?

Vid reparation av ditt HV-batteri utför vi en noggrann felsökning för att identifiera eventuella fel eller skador. Detta innebär att vi använder olika mätmetoder och uteslutningsmetoder för att lokalisera felet på cellnivå. Efter att vi har fastställt problemet kontaktar vi dig med en offert för reparation. När offerten har godkänts, genomför vi reparationen av de defekta delarna och utför omfattande tester för att säkerställa att allt fungerar korrekt. Testningen inkluderar vanligtvis flera körningar, inklusive långa sträckor på upp till 1000 km och laddning på Supercharger.

När reparationen är avslutad erhåller du en garanti på 2 år eller 4000 mil, beroende på vad som inträffar först. Garantin täcker endast de delar av HV-batteriet som vi har reparerat. Observera att EV Repair & Convert AB inte ansvarar för eventuella andra garantier eller förmåner som gäller för din bil.


Vi erbjuder även längre garantialternativ. Här är några exempel:

 1. Prisklass 1: 2 år eller 4000 mil garanti på de moduler vi reparerar.
 2. Prisklass 2: 2 år eller 4000 mil garanti på hela HV-batteriet.
 3. Prisklass 3: 4 år eller 8000 mil garanti på hela HV-batteriet (inkluderar en "Umbrella valves" service efter 2 år för att bibehålla garantin).


Observera att garantin gäller det som inträffar först av antingen tidsperioden eller körsträckan.

 

 

Hur fort kan ni reparera ett HV batteri?

Hur snabbt vi kan reparera ett HV-batteri varierar beroende på flera faktorer. Själva arbetet tar vanligtvis minst 5 timmar, men det kan också ta upp till några dagar beroende på komplexiteten av defekten. Det är svårt att exakt bedöma tidsåtgången innan batteriet har öppnats upp och felet har lokaliserats. Om ventilerna är igensatta är det teknikern på plats som avgör om rengöring eller byte av ventiler är nödvändigt. Rengöringsarbetet tar vanligtvis mellan 4-6 timmar. Det finns situationer där arbetet går smidigt och inga överraskningar upptäcks när batteriet öppnas, men det finns också fall där vi behöver utföra flera delmoment innan vi kan påbörja själva reparationen av defekten i HV-batteriet. Det är därför svårt att ge en exakt tidsram för reparationsprocessen innan vi har undersökt batteriet och fastställt omfattningen av problemet. 

Vad kan jag som ägare göra?

Som ägare finns det några åtgärder du kan vidta om du misstänker problem med ditt HV-batteri:

 1. Ta en bild på varningsmeddelanden som visas på din MCU (stora skärmen) genom att klicka på den lilla varningstriangeln som vanligtvis visas bredvid förarens namn. Där bör du kunna se olika felkoder.

 2. Kontakta oss och skicka gärna bilderna till info@evrepair.se. Efter ett första samtal kommer vi att få en bättre förståelse för situationen och kunna ge dig vidare råd.

 3. Vi vill betona att det finns sällsynta fall där det kan vara för sent att rädda HV-batteriet på grund av omfattningen av problemet, vilket kan kräva ett större projekt. Vi konsulterar alltid med dig oavsett vilken defekt vi hittar och bedömer om den är möjlig att reparera. Även om det finns få fel vi inte kan åtgärda, ökar risken markant om en reparation skjuts upp trots varningar. Så det är viktigt att kontakta oss så snart du upptäcker problem med ditt HV-batteri eller Drive Unit för konsultation och åtgärder.

 


Vad kostar det?

Kostnaden för en reparation av HV-batteriet varierar beroende på komplexiteten av defekten. En offert ges till kunden för godkännande innan reparationen påbörjas. Vi strävar ständigt efter att utveckla nya metoder för att bli mer effektiva och förbättra våra reparationstjänster, inklusive att förlänga garantitiden och det totala antalet körda mil, allt utan att kompromissa på kvaliteten.

Priserna kan variera och det är alltid bäst att kontakta oss för en aktuell prisuppgift. Vid intresse är du välkommen att begär en offert, och vi återkommer så fort som möjligt med mer information.Förebyggande arbete:

För att förhindra problem med ditt HV-batteri erbjuder vi följande förebyggande åtgärder:


 1. Inspektion och rengöring av Umbrella valves: Första rengöringen kostar 6000 kr. Detta innebär en noggrann inspektion och rengöring av ventiler för att avlägsna fukt och vätska och säkerställa att batteriet förblir rent och torrt.

 2. Inspektion och rengöring av Umbrella valves: Efter att en första rengöring har utförts erbjuder vi en andra inspektion och rengöring av Umbrella valves till priset av 4500 kr. Detta fortsätter att säkerställa optimal funktion och livslängd för ditt HV-batteri efter den initiala rengöringen.


Trots dessa förebyggande åtgärder finns det alltid en risk för att ett HV-batteri kan fallera, eftersom man aldrig helt kan förutsäga hur cellerna mår i modulerna inne i batteripacket. Det är därför viktigt att vara proaktiv med underhåll och förebyggande åtgärder för att minimera risken för oväntade problem.


 

Priser är exkl. moms. Priser kan komma att ändras och vi reserverar oss för eventuella fel.
Priser kan komma att ändras. Kolla alltid med oss först.

 

 

Vad händer om ni inte kan reparera mitt HV batteri?

Om vi bedömer att defekten på ditt HV-batteri inte kan repareras, så är alternativet att ersätta hela HV-batteriet. Detta kan göras antingen genom att byta ut det hos Tesla eller hos oss. Vid byte av batteri finns både remanufactured och helt nya HV-batterier tillgängliga, vilka har olika priser.

Vi kan transportera bilen till önskad destination inom Malmö-området för byte av batteri.

Kostnaden för felsökning av ett ej reparerbart HV-batteri ligger på 4 000 kr.

Observera att priserna anges exklusive moms och kan komma att ändras. Vi förbehåller oss rätten till eventuella fel i prisinformationen.


 

Kontakta oss via mail Info@evrepair.se eller ring 040-6745504 (chat beta)

 

Tags. 

#HV batteri, #u029, #f107, #f027, #f036

Grattis Tesla ägare! Nu reparerar vi HV Batterier samt drive unit! Först i Sverige!!

Kunder som inte vill vända sig till Tesla, vi hjälper er :)

Drive unit EV repair 1
IMG-20230112-WA0012
drive unit 4
IMG-20230112-WA0013
Drive unit EV repair 2
IMG-20230112-WA0014
Drive unit EV repair 3

Vanliga frågor om


Drive Unit 

 


Vad är Drive Unit?

Drive Unit kan förenklat beskrivas som din motor, men vid närmare inspektion inuti "lådan" finner du inte bara motorn utan även en växellåda med en inverter. Din Drive Unit består av inverter, växellåda och motor - allt i en kompakt enhet.

 

 

Men vad gör dessa?

Motorn tar ström från HV-batteriet genom invertern, som omvandlar likström till 3-fas växelström (grovt förenklat). För att lära dig mer om detta kan du utforska ytterligare på internet om du är intresserad. Motorn driver kugghjulen i växellådan, och dessa kugghjul driver sedan drivaxlarna framåt, vilket ger din bil en acceleration på 2,1 sekunder till 100 km/h! Dessa komponenter måste kylas kontinuerligt för att undvika överhettning. Slitage i Drive Unit kan leda till olika bekymmer och varningar för dig som kund. Till slut kan bilen få informationen att den inte är säker och måste stänga av sig själv.


Exempel på olika varningar/bekymmer du kan få inkluderar:

 • "Kan inte köra, för låg nätspänning"
 • "Bilen kanske inte startar igen, service krävs"
 • "Minskad effekt, fordonssystemen stängs av"


Om du får dessa felmeddelanden har du två alternativ. Alternativ 1: Tesla byter ut din Drive Unit mot en renoverad enhet där historiken är okänd. Alternativ 2: Vi demonterar din Drive Unit, reparerar den för cirka hälften av kostnaden. Här behåller du din Drive Unit och har kvar all historik. Garantin för detta arbete är 1 år eller 2000 mil, beroende på vad som inträffar först.


Om vi inte kan reparera din befintliga Drive Unit, så erbjuder vi alternativa enheter. Innan vi tar några beslut, kommer vi att kontakta dig för att diskutera de tillgängliga alternativen och komma överens om det bästa steget framåt.

 

 

Vad gör ni med min Drive unit som vägrar rulla?

När din Drive Unit uppvisar problem med att rulla, genomför vi först noggranna mätningar och identifierar vilka komponenter som visar avvikande värden. Efter att ha lokaliserat det området börjar vi djupgående analyser för att bestämma vilken typ av reparation som behövs.

Om det är en "milling sound", det vill säga att den avger låga och höga toner (frekvenser), har vi lösningar för detta. Om den inte rullar alls och bilen stänger ner sig, har vi även här lösningar.

Men om kylvätska har kommit i kontakt med rotorn inuti motorlådan är det sannolikt svårt att rädda enheten. Detta kan kräva ett större projekt. Kunden kommer naturligtvis att få en detaljerad offert för godkännande innan något arbete påbörjas.

 


Vad ska jag som ägare göra?

Som ägare är det viktigt att vara uppmärksam på eventuella förändringar i din bil. Om du märker avvikande ljud, ovanligt höga ljud från motorområdet, eller om bilen accelererar med vibrationer, kan det vara tecken på problem med din Drive Unit.


Vi erbjuder möjligheten att utföra en kontroll av din Drive Unit. Genom att fånga problemet tidigt kan vi potentiellt undvika att det eskalerar till mer allvarliga problem. Kostnaden för en tidig kontroll är betydligt lägre än om din bil måste bärgas till oss för reparation, och det finns inga garantier för att Drive Unit ens kan räddas i det fallet. Så det är en förebyggande åtgärd som kan spara både tid och pengar.

 

 

Vad kostar då dessa kontroller och reparationer?

Kostnaden för dessa kontroller och reparationer varierar beroende på omfattningen av problemet och den tid som krävs för att åtgärda det.

I skrivande stund ligger kostnaden för en reparation mellan 20 000 kr och 60 000 kr. Detta pris inkluderar demontering, åtkomst till relevanta delar, utförande av flera tester och säkerställande av att reparationen har genomförts korrekt. Vårt mål är att se till att du som kund kan återgå till dina äventyr utan bekymmer.


En kontroll av Drive Unit kostar cirka 3 000 kr och tar vanligtvis mellan 2-4 timmar att utföra. Efter kontrollen meddelar vi dig resultaten och planerar eventuella åtgärder som kan behövas.


Observera att priserna är exklusive moms och kan komma att ändras. Vi rekommenderar att du begär en offert först för att få en exakt prisuppgift.


 

Hur lång tid tar det?

Tiden det tar att utföra en reparation varierar beroende på omfattningen av problemet och komplexiteten i reparationen. Vanligtvis kan reparationen ta mellan 6-12 timmar upp till några dagar, beroende på det specifika fallet och eventuella utmaningar som kan uppstå under processen. Vi strävar alltid efter att slutföra reparationen så snabbt och effektivt som möjligt för att minimera besväret för våra kunder.

 

 

Vänta inte för länge,


Kontakta oss via mail Info@evrepair.se eller ring 040-6745504 (chat beta)

 

Tags.

#HV batteri, #u029, #f107, #f027, #f036

Bärgning av fordon 

 


Har ni möjlighet att bärga min bil till er?

Vi samarbetar med flera transportföretag och kan ta reda på det aktuella priset för bärgning för att sedan förmedla detta till er utan pristillägg.


Betalning?

Bärgningskostnaden läggs till på slutfakturan. Om ni föredrar att betala bärgaren direkt kan detta självklart också ordnas.


Vid bärgning från Tesla servicecenter (efter skriftligt godkännande av offert):

 1. Vi angiver tid och dag för upphämtning.
 2. Därefter meddelar kunden Tesla att en bärgare kommer att hämta bilen.
 3. Bärgaren lastar på och tar nyckeln* och kör bilen till oss. Kunden behöver inte vara på plats, det är tillräckligt att servicecentret har informerats.
 4. Bärgaren överlämnar er bil till oss och vi tar över ansvaret.
 5. Vi påbörjar reparationen.


* Bilen är under bärgarens ansvar.

 

Kontakta oss via mail

Note: EV Repair & Convert AB.

BILDER


Fler kommer...